Imitacions de carreus

06 març 2018

Imitacions de carreus

Pintura Gòtica Lineal > València > Antic Convent del Carme > Imitacions de carreus

Localitat

València

Edifici

Antic Convent del Carme

Datació

SS. XIV - XV

Classificació administrativa

BIC

Pintura. Denominació / temàtica

Imitacions de carreus

Localització dins l'edifici

Aula Capitular. Paraments laterals

Datació pintura

Desconeguda

Tècnica

Tremp sobre morter

Dimensions

-

Temàtica

Decoració arquitectònica

Estat de conservació

Regular

Intervencions anteriors

Sí, desconegudes

Informe final / publicació

No / No

Trets estilístics d’execució matèrica

Les pintures representen un enrajolat de peces amb un motiu floral al centre, disposat en aparell isòdom, on cada rajola tindria unes dimensions aproximades de 30 x 40 cm. A la part superior existia un fris corregut en tota la sala, d' aproximadament 50 cm d'alçària, de fons de color roig, rematat a la part superior i inferior per tires dentades en color negre -xicotets triangles que es troben també com a decoració molt comú als tapajuntes dels enteixinats del S. XIII-. Als carreus de la finestra la policromía està aplicada sobre una fina capa de preparació directament sobre el carreu

Elements decoratius característics

Entaulellats amb flors; tires dentades, carreus

Paral·lels amb altres pintures

Llíria església de la Sang

Materials compositius

Analítica

No

Suport

Carreu / maçoneria

Morters de preparació

-

Aglomerant

Calç

Càrregues

Àrids

Capa pictòrica

-

Aglutinant

-

Pigments

Blanc, negre i roig terra

Altra informació d'interés

Amb l'exclaustració del s. XIX, l'església va ser convertida en parròquia de la Santa Creu; la resta corresponent a la part conventual es va destinar a usos de caràcter civil i sobretot docents. El 1869 es va instal·lar el Museu de Belles arts, i als anys 60 del s. XX s'instal·là la facultat de Belles Arts, A partir de l'any 2000 es fan noves obres per a la instal·lació del museu del s. XIX, i s'alliberen de tots els afegits anteriors, i posteriorment, es restaura l'interior del refectori, l'aula capitular i les habitacions, trobant restes de pintures murals en totes elles

Bibliografia específica

Rubio Mifsud, A “La pintura mural gòtica lineal a territori valencià. Statu Quo del Corpus Conegut. Estudi i Anàlisi per a al seua conservació”. Tesi doctoral. 2015. Disponible a https://riunet.upv.es/handle/10251/59466?show=full

Galeria fotogràfica

Top