Imitació de carreus i frisos amb cortinatges

06 març 2018

Imitació de carreus i frisos amb cortinatges

Pintura Gòtica Lineal > València > Antic Convent del Carme > Imitació de carreus i frisos amb cortinatges

Localitat

València

Edifici

Antic Convent del Carme

Datació

SS. XIV - XV

Classificació administrativa

BIC

Pintura. Denominació / temàtica

Imitació de carreus i frisos amb cortinatges

Localització dins l'edifici

Refectori. Arcs i paraments laterals

Datació pintura

Desconeguda

Tècnica

Tremp sobre morter

Dimensions

-

Temàtica

Decoració arquitectònica / profana

Estat de conservació

Bo

Intervencions anteriors

Sí, desconegudes

Informe final / publicació

No / No

Trets estilístics d’execució matèrica

Las paraments la pintura s'aplica sobre els morters, mentre que als carreus dels arcs la policromía sembla aplicada sobre una fina capa de preparació directament sobre el carreu

Elements decoratius característics

Perfilats de carreus, frisos amb garlandes, escuts, cortinatges, elements vegetals, taulells amb flors. El conjunt pictòric té dos motius principals: a les voltes i part superior dels paraments laterals, la imitació de taulelleria amb flors roges al centre, mentre a la part inferior dels paraments laterals es trova decoració d'un fris amb escuts elements heràldics i geomètrics rematat per la part inferior amb un cortinatge amb motius de llaceries

Paral·lels amb altres pintures

Llíria la Sang

Materials compositius

Analítica

No

Suport

Maçoneria

Morters de preparació

-

Aglomerant

Calç

Càrregues

Àrids

Capa pictòrica

-

Aglutinant

-

Pigments

Blanc, negre i roig terra

Altra informació d'interés

Amb l'exclaustració del s. XIX, l'església va ser convertida en parròquia de la Santa Creu; la resta corresponent a la part conventual es va destinar a usos de caràcter civil i sobretot docents. El 1869 es va instal·lar el Museu de Belles arts, i als anys 60 del s. XX s'instal·là la facultat de Belles Arts, A partir de l'any 2000 es fan noves obres per a la instal·lació del museu del s. XIX, i s'alliberen de tots els afegits anteriors, i posteriorment, es restaura l'interior del refectori, l'aula capitular i les habitacions, trobant restes de pintures murals en totes elles

Bibliografia específica

Rubio Mifsud, A “La pintura mural gòtica lineal a territori valencià. Statu Quo del Corpus Conegut. Estudi i Anàlisi per a al seua conservació”. Tesi doctoral. 2015. Disponible a https://riunet.upv.es/handle/10251/59466?show=full

Galeria fotogràfica

Top