Volta pintada amb fingit de taulelleria

06 març 2018

Volta pintada amb fingit de taulelleria

Pintura Gòtica Lineal > València > Església de Sant Martí > Volta pintada amb fingit de taulelleria

Localitat

València

Edifici

Església de Sant Martí

Datació

-

Classificació administrativa

-

Pintura. Denominació / temàtica

Volta pintada amb fingit de taulelleria

Localització dins l'edifici

Capella lateral del costat de....

Datació pintura

-

Tècnica

-

Dimensions

-

Temàtica

-

Estat de conservació

Bo

Intervencions anteriors

-

Informe final / publicació

-

Trets estilístics d’execució matèrica

-

Elements decoratius característics

-

Paral·lels amb altres pintures

-

Materials compositius

Analítica

No

Suport

-

Morters de preparació

-

Aglomerant

-

Càrregues

-

Capa pictòrica

-

Aglutinant

-

Pigments

-

Altra informació d'interés

-

Bibliografia específica

-

Galeria fotogràfica

Top