Retaule de Santa Bàrbara

06 març 2018

Retaule de Santa Bàrbara

Pintura Gòtica Lineal > Llíria > Església De La Sang > Retaule de Santa Bàrbara

Localitat

Llíria

Edifici

Església De La Sang

Datació

Finals del s. XIII

Classificació administrativa

Declarada monument nacional el 1919, i el 1985 va ser catalogada com a BIC

Pintura. Denominació / temàtica

Retaule de Santa Bàrbara

Localització dins l'edifici

Capella lateral quarta de l'Epístola

Datació pintura

Finals s. XIII - Principis s. XIV

Tècnica

-

Dimensions

-

Temàtica

-

Estat de conservació

Regular

Intervencions anteriors

Tota la capella, de la mateixa manera que la resta de paraments del temple, van ser restaurats per la conselleria de Cultura en un projecte de l'any 1990 amb finalització al 1996. L'empresa encarregada de dur a terme aquesta restauració va ser Coresal s.a.l.

Informe final / publicació

Sí / No publicat

Trets estilístics d’execució matèrica

Són dos escenes emmarcades per una franja de color pla, que va perfilada per dos línies negres a mode de les juntes de carreu, motiu que també es troba per separar les escenes figuratives. Per l'aspecte similar a les altres pintures de l'edifici es podria afirmar que es repeteix la composició dels morters i capa pictòrica de les escenes figuratives anteriors. Una preparació a la calç sobre els carreus i pintura al sec a la calç

Elements decoratius característics

Personatges, mobles, Santa

Paral·lels amb altres pintures

-

Materials compositius

Analítica

No

Suport

Mur de maçoneria

Morters de preparació

Existeixen varies capes de morter amb distintes grossàries

Aglomerant

Calç

Càrregues

Sorra

Capa pictòrica

Fina capa de preparació i policromia aplicada al sec

Aglutinant

-

Pigments

Sembla haver-se emprat la tonalitat blava-grisosa, coneguda com blau dels pobres(mescla de blanc de calç i negre carbó), el roig terra, roig vermell i la seua mescla amb terres per aconseguir les carnacions i tonalitats beix

Altra informació d'interés

Tot i que a la documentació consultada s'identifica la capella com de Santa Bàrbara, es pensa que les pintures no estan dedicades a aquesta santa, doncs no s'identifica cap de les escenes conservades amb els episodis coneguts de la seua vida o martiri

Bibliografia específica

CORESAL (Conservación y restauración de bienes culturales S.A.L) Informe Iglesia de la Sangre. Llíria. Artesónado. Memoria Parcial. Segunda parte. Gener de 1996. Sense publicar, consultat a l'Arxiu de la conselleria de Cultura.
PRIMO GARCÍA, Robert. Restauración de la Iglesia de la Sangre en Llíria, València. [a] Loggia. Arquitectura y Restauración No 4. Ed. Servei de PublicacionS. Universitat Politècnica de València. València. 1996. pp. 64-75. ISSN: 2910006082161.
Rubio Mifsud, A “La pintura mural gòtica lineal a territori valencià. Statu Quo del Corpus Conegut. Estudi i Anàlisi per a al seua conservació”. Tesi doctoral. 2015. Disponible a https://riunet.upv.es/handle/10251/59466?show=full

Galeria fotogràfica

Top