Policromies decoratives, fons barrats i Sant Sopar

07 març 2018

Policromies decoratives, fons barrats i Sant Sopar

Pintura Gòtica Lineal > Carcaixent > Ermita de Sant Roc de Ternils (de Sant Pere) > Policromies decoratives, fons barrats i Sant Sopar

Localitat

Carcaixent

Edifici

Ermita de Sant Roc de Ternils (de Sant Pere)

Datació

SS. XIII - XIV

Classificació administrativa

BIC

Pintura. Denominació / temàtica

Policromies decoratives, fons barrats i Sant Sopar

Localització dins l'edifici

Restes al costat de l'evangeli als paraments tercer, quart i cinquè, i a totes les pilastres i mènsules, a més dels arcs tercer i quart. També al costat de l'epístola al parament cinquè corresponent al presbiteri, a les pilastres una, tres i quatre, i als arcs tercer i quart. També al mur capcer corresponent a l'altar major

Datació pintura

Desconeguda

Tècnica

Desconeguda

Dimensions

-

Temàtica

Religiosa i decoracions arquitectòniques

Estat de conservació

Bo

Intervencions anteriors

Sí a l'edifici, no a les pintures

Informe final / publicació

No / No

Trets estilístics d’execució matèrica

-

Elements decoratius característics

Fons barrats, personatges, vegetacions

Paral·lels amb altres pintures

Sant Joan de l'Hospital a València; Sant Feliu a Xàtiva

Materials compositius

Analítica

No

Suport

Carreus / Tàpia

Morters de preparació

-

Aglomerant

-

Càrregues

-

Capa pictòrica

-

Aglutinant

-

Pigments

-

Altra informació d'interés

L'edifici va ser restaurat als anys 80 del segle XX i en aquesta actuació es van intervenir les cobertes i paraments laterals, a més del enteixinat de fusta. El enteixinat de fusta de doble vessant conserva restes de policromia de motius mudèjars

Bibliografia específica

GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe María. Templo protogótico de TernilS. [a] Archivo de Arte Valenciano. València. 1971. ISSN : 0211-5808.
A. Rubio Mifsud; M. A. Zalbidea Muñoz. II Congreso comarcal de arquitectura tradicional y patrimonio (TRADIARQ 2017). Carcaixent. La Ermita de Sant Roc de Ternils, l as pinturas murales góticas por descubrir, General de ediciones de Arquitectura, Valencia.
Rubio Mifsud, A “La pintura mural gòtica lineal a territori valencià. Statu Quo del Corpus Conegut. Estudi i Anàlisi per a al seua conservació”. Tesi doctoral. 2015. Disponible a https://riunet.upv.es/handle/10251/59466?show=full
TORMO, EliaS. De Madrid a Valencia: de las guías del Centro de España, inédita, y de Levante. Edició digital a partir del Bolletí de la Real Acadèmia de la Historia. Tom 94. 1929

Galeria fotogràfica

Top