Escenes de la passió de Crist i restes d’un sant (Sant Jordi o Sant Miquel)

05 març 2018

Escenes de la passió de Crist i restes d’un sant (Sant Jordi o Sant Miquel)

Pintura Gòtica Lineal > Castellfabib > Església de Nostra Senyora dels Àngels > Escenes de la passió de Crist i restes d’un sant (Sant Jordi o Sant Miquel)

Localitat

Castellfabib

Edifici

Església de Nostra Senyora dels Àngels

Datació

La primitiva església data del s. XIV

Classificació administrativa

Declarat BIC el 2008

Pintura. Denominació / temàtica

Escenes de la passió de Crist i restes d'un sant (Sant Jordi o Sant Miquel)

Localització dins l'edifici

Capella lateral esquerre del presbiteri

Datació pintura

Desconeguda. S. XIV?

Tècnica

Visualment s'identifica com una pintura al sec

Dimensions

-

Temàtica

-

Estat de conservació

Dolent

Intervencions anteriors

El conjunt del retaule de la passió fou intervingut a finals del s. XX per l’empresa ERCA. En una primera intervenció es localitzen aquests dos conjunts pictòrics, que ocults per capes afegides de pintura i fustes que els protegeixen, impedeixen conèixer si formen part d'un mateix conjunt

Informe final / publicació

Informe dipositat a l’arxiu de la Conselleria de Cultura de València localitzat a l’Institut Valencià de Conservació i Restauració. No publicació

Trets estilístics d’execució matèrica

colors plans perfilats amb línia negra. Gran detall en vestidures i nimbus, aplicació de la “teoria dels tres bols”

Elements decoratius característics

Marc d'escenes; personatges, animals, construccions

Paral·lels amb altres pintures

Marcs d'escenes amb Vilafamés, S.Pere de Verona de la Sang de Llíria,...

Materials compositius

Analítica

No

Suport

Maçoneria amb varies capes de morter

Morters de preparació

-

Aglomerant

Calç

Càrregues

Sorra i restes vegetals

Capa pictòrica

-

Aglutinant

-

Pigments

Colors propis i bàsics de les pintures d’aquesta època: blanc, roig i negre, amb gradacions i mescles dels mateixos

Altra informació d'interés

A la part alta d'un mur de 2,40 m d'amplària, es localitza el retaule ocult per fustes que els protegeixen, a la part inferior el Sant ocult per capes afegides de pintura, impedeixen conèixer si formen part d'un mateix conjunt

Bibliografia específica

ERCA Conservación y Restauración del Patrimonio Artístico S.L. Informe de la Iglesia de Ntra. Sra. De los Ángeles de Castielfabib. Informe inèdit dirigit a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Sense datació.
Rubio Mifsud, A “La pintura mural gòtica lineal a territori valencià. Statu Quo del Corpus Conegut. Estudi i Anàlisi per a al seua conservació”. Tesi doctoral. 2015. Disponible a https://riunet.upv.es/handle/10251/59466?show=full

Galeria fotogràfica

Top